Henrik Palmer Olsen udgiver artikel om EMD's nyeste praksis på det socialretlige områd – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CRS > Nyheder > Henrik Palmer Olsen ud...

28. juli 2008

Henrik Palmer Olsen udgiver artikel om EMD's nyeste praksis på det socialretlige områd

 Læs mere om bogen  

"Sociale rettigheder, retfærdig rettergang, og retten til ikke at blive diskrimineret: udviklingstendenser i EMD's praksis", i Stine Jørgensen og Jens Kristiansen (red.) Socialretlige udviklinger og udfordringer (Jurist og Økonomforbundets forlag, 2008).

I denne artikel beskrives den del af EMD's nyeste praksis, som har betydning for socialretten. Artiklen gennegår en række afgørelser, der viser at konventionen - på trods af at den ikke indeholder egentlige selvstændige sociale rettigheder - har stigende betydning for den enkeltes retsstilling på det sociale område. Artiklen beskriver hvorledes praksis vedrørende konventionens art. 6 og art. 14 har fået en stadigt stigende betydning på det socialretlige område.

Læs mere om bogen