Henrik Palmer Olsen udgiver artikel om aktuelle religionsretlige problemstillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CRS > Nyheder > Henrik Palmer Olsen ud...

28. juli 2008

Henrik Palmer Olsen udgiver artikel om aktuelle religionsretlige problemstillinger

Brudflader mellem folkekirke, forvaltning og skattebetaling", Juristen nr. 3, 2008, s. 91ff.

I artiklen kommenterer Henrik Palmer Olsen Højesterets dom af 5/11 2007 (U2008.342H). Dommen vedrører to religionsretlige spørgsmål. Det første af disse er om det er foreneligt med retten til religionsfrihed, at den danske folkekirke står for administrationen af personregistreringen (ministerialbogen) i Danmark. Det andet er om det er foreneligt med religionsfriheden at opkræve almindelige skatter der (delvis) anvendes til forkyndelse i folkekirken. Højesteret finder i begge sager, at de pågældende ordninger ikke er i strid med religionsfriheden. Henrik Palmer Olsen gennemgår i artiklen højesterets dom og perspektiverer denne i forhold til EMD's mere generelle praksis på området.

Læs artiklen online (pdf)