Caroline Heide-Jørgensen udgiver disputats på DJØF – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CRS > Nyheder > Caroline Heide-Jørgens...

10. februar 2008

Caroline Heide-Jørgensen udgiver disputats på DJØF

 Caroline Heide-Jørgensen udgiver disputats på DJØF  

Reklameret. Konkurrenceret og kommerciel ytringsfrihed er en markedsførings- og grundretlig analyse af reklamen. Reklamer spiller en stor økonomisk rolle i det moderne informationssamfund, og reguleringen af reklamer rejser væsentlige retlige spørgsmål. Traditionelt har regulering af reklamer været opfattet som et spørgsmål om markedsføringsretlig regulering, men i de seneste 20-30 år har der på internationalt plan langsomt udviklet sig en forståelse af, at reklamer også er kommercielle ytringer og som sådanne omfattede af den almindelige ytringsfrihedsbeskyttelse. Bogen indeholder analyser af de retlige spørgsmål, som den markedsføringsretlige regulering rejser set fra et grundretligt synspunkt. Bogen gennemgår den markedsføringsretlige regulering af reklamen, og beskyttelsen af den kommercielle ytringsfrihed i en række lande, udover Danmark blandt andet Tyskland og USA samt beskyttelsen efter den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Caroline Heide-Jørgensen har været tilknyttet Juridisk Fakultet siden 1995, nu som lektor i Konkurrence- og Markedsføringsret. Som medlem af Center for Retskulturelle Studier (CRS), forsker og underviser hun i konkurrence- og markedsføringsretlige emnekredse. Hendes Ph.d.-afhandling Liberale erhverv fra 2000 omhandlede den konkurrenceretlige regulering af liberale erhverv. Hun har siden i artikel og bogform beskæftiget sig med konkurrence- og markedsføringsretlige emnekredse. Reklameret. Konkurrenceret og kommerciel ytringsfrihed er hendes disputats.

Klik her for yderligere information fra forlaget