Retshistorie som retskulturelle studier: Tre nye bøger af Ditlev Tamm om "Dansk Retshistorie", "Romerret" og "Globale Retskulturer" – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CRS > Nyheder > Retshistorie som retsk...

06. april 2009

Retshistorie som retskulturelle studier: Tre nye bøger af Ditlev Tamm om "Dansk Retshistorie", "Romerret" og "Globale Retskulturer"

   

"Dansk retshistorie og vestlig forfatningsudvikling" indeholder et udvalg af kilder og artikler centrale for rettens historiske udvikling i Danmark med udsyn til den vestlige forfatningsudvikling. Kilderne er forsynet med indføringer, der placerer det konkrete uddrag i en historisk kontekst, ligesom kilderne er kommenteret, således at kilderne bliver tilgængeliggjort på en overskuelig måde. Tekster m.m. er forfattet af adjunkt Helle vogt og professor Ditlev Tamm, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Læs mere om bogen

     
   

"Romerret" er bygget på fremstillingen i "Retshistorie II: Romerret og Europæisk retsudvikling" (1991), men denne nye fremstilling er forenklet for at fremstå mere tilgængelig. Fremstillingen er forsynet med faktabokse og skematiske oversigter over romerretlige institutioner for at lette overblikket, ligesom et personregister er tilføjet, mens et register over latinske termer er udbygget. Fremstillingen fokuserer på den klassiske periodes retskildelære, procesret, ejendomsret, kontraktsret, erstatningsret (retsbrudsklager) og familie- og arveret, men er tillige forsynet med en indføring om den romerske statsret og de største romerske jurister. "Romerret" er forfattet af professor Ditlev Tamm, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Læs mere om bogen

     

 

 

I overskuelig form indføres læseren i forskellige retsfamilier, herunder islamisk ret, kinesisk ret og common law. Fremstillingen sikrer en grundlæggende viden, som studerende og andre interesserede kan bygge videre på, bl.a. ved hjælp af henvisningerne til retskilder på Internettet og ved hjælp af den udførlige liste over litteratur på området. Komparativ ret vinder stigende indpas i den internationale juridiske forskning, ligesom tidens krav til jurister forudsætter et bredere og større kendskab til andre retssystemer og - opfattelser. Bogen er udgivet af forlaget Samfundslitteratur.

Læs mere om bogen