Forskningsområder – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CRS > Forskning > Forskningsområder

Forskningområder

I CRS forskes der indenfor fire forskellige områder. Den fælles præmis for forskningen er at det falder indenfor en retskulturel ramme. Med retskultur forstås  en bred, samlende betegnelse for en række måder at anskue retten på, der beror på den fælles iagttagelse, at rettens generelle forandringer bedst kan forstås ved at supplere traditionelle retsdogmatiske analyser med et bredere socio-kulturelt perspektiv.

CRS beskæftiger sig med fire hovedforskningsområder: