CRS - Center for Retskulturelle Studier – Københavns Universitet

Center for Retskulturelle Studier

CRS - Center for Retskulturelle Studier har som mål at fremme tværfaglig frontforskning vedrørende forholdet mellem ret og kultur