Specialeemner – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CORA - Center for Offentlig Regulering og Administration > Specialeemner

Specialeemner

Specialeemner hos CORA

Der er gode muligheder for at skrive speciale indenfor CORA's forskningsområde. Nedenfor opregnes en række mulige emner, men mange andre emner kan også tænkes. For nærmere drøftelse af emnevalg henvises til CORA's ansatte medlemmer:

  1. Retssikkerhed ved offentlige tjenesteydelser
  2. Retssikkerhedsproblemer ved kommunalt selvstyre
  3. Partsrettigheder i ansættelses- og afskedigelsessager
  4. Offentlig myndigheders sagsbehandlingstider
  5. Retssikkerhedslovens anvendelse i praksis
  6. Ministerielle rådgiveres kompetence og ansvar
  7. Sagsbehandlingsregler i særlovgivningen
  8. Rigsrevisionens rolle som kontrolmyndighed
  9. Ombudsmandens indhentelse af præjudicielle afgørelser
  10. Den retskildemæssige værdi af ombudsmandens udtalelser