Strafferet og menneskeret - ny bog af Trine Baumbach – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CORA - Center for Offentlig Regulering og Administration > Nyheder > Strafferet og menneske...

16. september 2014

Strafferet og menneskeret - ny bog af Trine Baumbach

Denne bog giver for første gang i dansk ret en samlet fremstilling af menneskerettens indflydelse på den danske strafferet.

Forfatteren gennemgår systematisk menneskerettighedernes betydning for den nationale strafferet, set fra både gerningspersonens og ofrets perspektiv.

Ud fra gerningspersonsperspektivet behandles bl.a.:

  • Det strafferetlige legalitetsprincip både i dansk ret og efter artikel 7 i Menneskerettighedskonventionen,
  • De materielle menneskerettigheders betydning for strafferetten – både på kriminaliseringsniveauet og på retsanvendelsesniveauet.

Fra et offerperspektiv behandles bl.a.:

  • Den menneskeretlige doktrin om statens positive forpligtelser,
  • Statens positive forpligtelser i relation til de objektive straffrihedsgrunde.

Forfatteren behandler desuden i relation til ovenstående diskriminationsforbuddets betydning for strafferetten og kommer bl.a. også ind på statens fysiske magtanvendelse og pligterne i anledning heraf.

Bogen afsluttes med et kapitel om krydsende menneskerettigheder (gerningspersonens menneskerettigheder over for ofrets).

Målgruppe:

Bogen er henvendt til alle, der beskæftiger sig med strafferetlige spørgsmål, både akademikere og praktikere – ikke mindst dommere, advokater, forsvarere, anklagere og embedsmænd.

Om forfatteren:

Trine Baumbach er lektor, ph.d. i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Se mere på forlaget hjemmeside.