Ledelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CORA - Center for Offentlig Regulering og Administration > Ledelse

Ledelse

Centerets ledelse varetages i et samarbejde mellem nedennævnte centermedlemmer:

Trine Baumbach, daglig leder
TB har det overordnede og koordinerende ansvar for CORA. Endvidere repræsentere hun Centeret over for Dekanatet og Fakultetets øvrige administration. Hun har herved ansvaret for Centrets drift, økonomi og kommunikation med samarbejdspartnere o.a. interessenter. Ligeledes er hun formand for centrets rådgivende panel (Centerrådet).

Peter Blume, ansvarlig for centerets eksterne repræsentation
Vicecenterleder. Bistår centerlederen i den daglige drift. Ansvarlig i forhold til centerets eksterne relationer såvel her i landet som i udlandet.

Michael Gøtze, uddannelseskoordinator
MG er ansvarlig for at koordinere centrerets bidrag til forskningsbaseret uddannelse og har til opgave at synliggøre sammenhængen mellem centrets forskning og jura-uddannelserne. Som uddannelseskoordinator repræsenterer han centret i uddannelsessammenhæng over for fakultetsledelse og medvirker i samarbejde med fagledere og fagansvarlige til, at centrets forskning så vidt muligt inddrages i fakultetets uddannelser.