Kandidatuddannelsen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CORA - Center for Offentlig Regulering og Administration > Kandidatuddannelsen

Kandidatuddannelsen

Yderligere info om de enkelte fag kan findes gennem dette link

Persondataret (F) Peter Blume
Rets- og forvaltningsinformatik (E) Peter Blume og Ulla Lund
Offentlig ansættelsesret (E) Michael Gøtze
Offentlig forvaltning (E)

Carsten Henrichsen og

chefkonsulent John Theil Münster
Kommunalret - Kommunernes styrelse, opgaver og statens tilsyn (F) Carsten Henrichsen og chefkonsulent Hanna Ege
Udlændingeret (F+E)

Carsten Henrichsen (fagansvarlig), lektor, departementschef Claes Nilas og

advokat Bettina Normann Petersen
Udvidet forvaltningsret (F+E) Niels Fenger
Politi og Politiret Trine Baumbach og Henrik Stevnsborg
Strafferet og menneskeret (E) Trine Baumbach

Miljøret: forureningsbekæmpelse,

miljøansvar og borgernes rettigheder (E)
Peter Pagh og adv. Alex Puggaard
EU-Environmental Law (E) Peter Pagh
International Environmental Law (E)

Peter Pagh (fagansvarlig)

fuldmægtig, cand jur. Thilde Flindt Nielsen og fuldmægtig, cand jur. Thomas Fogtmann
Klimaret (F) Peter Pagh og Anita Rønne
Climate Change and the Law (E) Anita Rønne
International Energy Law and Sustainability (F) Anita Rønne

Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation

Anita Rønne (tværuniversitært kursus på LIFE)
EU-Udbudsret (F+E)

Steen Treumer s.m. advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat Anders Birkelund Nielsen og ekstern lektor Jesper Kaltoft

EU Public Procurement Law Steen Treumer s.m. ovennævnte

Finansieringsret - særligt vedrørende

obligationsretlige forhold (F)
Peter Mortensen og advokat Jesper Nielsen

Finansieringsret - særligt vedrørende

ejendomsretlige forhold

Peter Mortensen og advokat Alan Lynge