Bacheloruddannelsen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CORA - Center for Offentlig Regulering og Administration > Bacheloruddannelsen

Bacheloruddannelsen

Yderligere info om de enkelte fag kan findes gennem dette link

Grundfag
Retssystemet og juridisk metode Peter Blume (fagleder)
Forvaltningsret Michael Gøtze (fagleder) s.m. Niels Fenger, Steen Rønsholdt (og Carsten Henrichsen)
Tingsret Peter Mortensen (fagleder)
Retshistorie Henrik Stevnsborg og Morten Heiberg
Valgfag
Fast ejendom - omsætning og regulering Peter Pagh
Menneskerettighedernes betydning ved den strafferetlige retsanvendelse

Trine Baumbach

Offentlige myndigheders erstatningsansvar Peter Pagh s.m. Niels Fenger, Michael Gøtze, Steen Treumer og Vibe Ulfbech
Privatiseringsret Steen Treumer m.fl.
Privatlivsbeskyttelse og teknolog Peter Blume og Janne Rothmar Herrmann