CORA - Center for Offentlig Regulering og Administration – Københavns Universitet

CORA - Center for Offentlig Regulering og Administration

CORA – Center for Offentlig Regulering og Administration (Centre for Public Regulation and Administration) er et forskningscenter ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

CORA har til formål at sætte fokus på den udvikling af grundlæggende værdier og retsprincipper, som finder sted under indtryk af samfundets europæisering og globalisering, og som konkret manifesterer sig i den løbende offentlige regulering af konkrete livsområder og i administrationen af samme.

Se nærmere om centerets forskningsområde

Forskningsprojekter

Aktuelle forskningsprojekter

CORA Uddannelser

Undervisningsaktiviteter

Publicerede specialer

Specialer ved CORA

CORAs Nyhedsbrev

Alle med interesse for CORAs virksomhed kan holde sig underrettet ved at abonnere på CORAs Nyhedsbrev.

E-mail:

Tidligere Nyhedsbreve

Forskningspublikationer

Publikationer
Konferenceoplæg