CILJ - Centre for International Law and Justice – Københavns Universitet

Folkerettens primære opgave har altid været at forhindre krig og konflikt eller, hvor det er nødvendigt, begrænse deres omfang.  Over de seneste årtier er de grundbegreber, folkeretten anvender, kommet under stadigt stigende pres som følge af fremkomsten nye typer af kriser og konflikter. Denne udvikling har haft omfattende konsekvenser for folkeretten. 

De nye krige/konflikter passer ikke ind i de overleverede retlige kategorier, enten fordi de fordrer en anden form for taktik eller udkæmpes med nye typer af våben. Samtidig har konfliktbilledet udviklet sig således, at krig – traditionelt et anliggende for stater – er blevet sværere at adskille fra katastrofesituationer, både naturlige og menneskeskabte, hvor staterne enten forventes eller er forpligtet til at afhjælpe.

Sammenkædning af krig og konflikt har formentlig været den væsentligste faktor i udviklingen af den humanitære folkeret. CILCC har samlet et hold forskere med specialviden inden for folkeret, forfatningsret, militære studier, retsfilosofi samt katastroferetten med henblik på at studere disse omvæltninger og analysere, hvordan de påvirker retten.