Pensionsretsportal – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CFE - Center for Erhvervsret > Pensionsret > Pensionsretsportal

Pensionsretsportal 

Pensionsretsportal

Denne portal har til formål at samle alt retligt relevant materiale, der er tilgængeligt i elektronisk form. Målgruppen er personer, der til dagligt arbejder med pensionsretlige spørgsmål eller andre, der ønsker konkrete oplysninger om den pensionsretlige regulering. Kommentarer og forslag modtages på pensionsret@jur.ku.dk.

For overblikkets skyld er siden delt op i nedenstående undergrupper. Et dokument kan være tilgængeligt i flere undergrupper.

Lovbestemte pensioner Materiale om offentlige ydelser såsom folkepension, førtidspension, ATP mv.
Arbejdsmarkedspension Her findes materiale der særligt vedrører regulering af firmapensionerne, tværgående pensionskasser og generelt om arbejdsmarkedspensionerne
Privatretlige forhold De privatretlige forhold vedrører den enkeltes rettigheder i private pensionsordninger
Tilsyn Regler og retningslinier for tilsyn med pensionsforsikringsselskaber
Skat  Regler om pensionsbeskatning og pensionsafkastbeskatning
Andet Andet materiale, blandt andet relevante links, statistik mv.