Ledelsessekretariatet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Centre og serviceenheder > Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet understøtter fakultetets direktion og dennes arbejde, herunder arbejdet med strategi, ledelsesbetjening og kommunikation.

Opgaver, organisering og ledelse

Ledelsessekretariatet ledes af fakultetsdirektør Jan Andresen Nielsen.

Ledelsessekretariatet består af to teams med følgende opgaver:

Team Strategi og Analyse

 • Udvikling, herunder fakultetets strategi, administrative effektiviseringsprojekter mv.
 • Opsamling og opfølgning på Københavns Universitets udviklingskontrakt, strategier mv.
 • Ledelsesinformation og styring af fakultetets samlede projektportefølje
 • Høringer, indstillinger mv.
 • Sekretariat for JURs ledelsesgruppemøder, herunder JUR LT (hele ledelsesgruppen), JUR UDD (uddannelsesledelse), JUR FORSK (forskningsledelse), aftagerpaneler og direktionsmøder.
 • Understøttelse af deltagelse i eksterne fora - f.eks. LT (rektors ledelsesteam),  og AL (administrativt ledelsesteam)
 • Generel ledelsesbetjening

Kommunikationsteamet

 • Intern kommunikation, herunder udvikling og vedligehold af fakultetets intranet
 • Ekstern kommunikation, herunder udvikling og vedligehold af fakultetets hjemmesider
 • Pressehåndtering
 • Generel kommunikationsunderstøttelse af fakultetets aktiviteter