Forskningsservice – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Centre og serviceenheder > Forskningsservice

Forskningsservice

Forskningsservice servicerer alle fakultetets ansatte og administrerer fakultetets økonomi, HR, ph.d.-administration, lokaler og IT-udstyr. Forskningsservice understøtter endvidere fakultetets strategiske ledelse og mål gennem udarbejdelse af ledelsesinformation og support af fakultetsledelsen i økonomiske og personalemæssige spørgsmål.

Opgaver, organisering og ledelse

Forskningsservice ledes af chef for Forskningsservice Lykke Sennels-Andersen. 

Forskningsservice består af tre teams med følgende opgaver:

HR-teamet

 • Rekruttering og introduktion af nye medarbejdere
 • Administration af timelønnede undervisere
 • Ph.d.-administration
 • Lønforhandling, lønindplacering og lønkontrol
 • Personaleadministration: Orlov, opsigelser, barsel, opfølgning på sygefravær mv.
 • Behandling af personalesager: sparring vedr. ansættelsesretlige sanktioner, afskedigelser, vanskelige samtaler m.m.
 • Kompetenceudvikling og understøttelse af MUS og GRUS
 • Betjening af råd og udvalg: Samarbejdsudvalget, Akademisk Råd, arbejdsmiljøudvalget og Ph.d.-udvalg
 • Administration af lokaler og inventar

Økonomi-teamet

 • Økonomistyring af fakultetets interne og eksterne bevillinger
 • Flerårs-prognoser, budgettering og budgetopfølgning
 • Økonomisk rådgivning til bevillingshavere
 • Ekstern finansiering herunder rådgivning og hjælp til ansøgninger, projektafregning og opfølgning
 • Debitor- og kreditorstyring herunder fakturering, behandling af købsfakturaer, bestilling af indkøb samt behandling af rejseafregninger og udlæg.
 • Intern controlling 
 • Økonomisk ledelsesinformation og analyser

Forskningssekretærteam

 • Ansvarlig for afholdelse af centerrelaterede arrangementer
 • Modtagelse af nye videnskabelige medarbejdere
 • Koordinering af studentermedhjælpere og piccoline/piccolo
 • Assistance i forbindelse med rejsebestilling og almindelig mødeaktivitet
 • Budgetopfølgning i begrænset omfang

Derudover varetager Forskningsservice følgende opgaver inden for IT- og bygningsdrift:

 • Bestilling og administration af IT-udstyr
 • Lokal support af IT-brugere
 • Forbindelse til og samarbejde med universitetets centrale IT-enhed, der varetager drift og support af fakultetets IT-infrastruktur
 • Tildeling af kontorer
 • Indkøb og bestilling af kontorinventar
 • Mindre flytninger og tilpasning af fysiske rammer