Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Michael Gøtze

Michael Gøtze

Professor

Aktuel forskning

Michael Gøtze er professor i forvaltningsret og beskæftiger sig med de retlige relationer mellem borgere og myndigheder i stat og kommune. Han har skrevet juridisk ph.d.-afhandling om magtfordrejning og har bl.a. specialiseret sig i kontrol med offentlige myndigheder som led i sikring af borgerens ret til god forvaltning. Udover forskeransættelsen har han været ansat i centraladministrationen og domstolssystemet. Han underviser og vejleder i faget forvaltningsret på fakultetets jurauddannelser (BA/KA/PHD). Michael Gøtze er desuden fagleder i forvaltningsret.

Interesseområder

  • Borgerens ret til god forvaltning
  • Ombudsmandens fortolkningsprincipper
  • Offentligt ansattes ytringsfrihed
  • Ret til rettighedsinformation
  • Undersøgelseskommissioner som retligt kontrolinstrument 

¿

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Forvaltningsret (Bacheloruddannelsen)
  • Bachelorprojekt (Bachelorruddannelsen)
  • Offentlig ansættelsesret (Kandidatuddannelsen)
  • Vejleder for BAprojekt-, KAspeciale- og PHD-studerende.

ID: 9426