Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Peter Kristian Hjaltason

Peter Kristian Hjaltason

Ph.d.-studerende

Projektets overordnede emne er menneskerettigheder i kommunerne. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Det Juridiske Fakultet og Institut for Menneskerettigheder.

I Danmark indtager kommunerne en central og selvstændig rolle i forhold til at realisere menneskerettighederne på mange borgernære områder. Det har derfor både teoretisk og praktisk interesse at undersøge, hvordan kommunerne inddrager og anvender menneskerettigheder i deres virksomhed, herunder hvilken betydning (om nogen) menneskerettigheder har i kommunerne.

Både menneskeretten, kommunalretten, forvaltningsretten og socialretten er relativt velopdyrkede områder. Formålet med projektet er derfor at forsøge at samtænke og udvikle disse områder.

På denne baggrund vil projektet bl.a. belyse spørgsmål som:

  • Hvad vil det sige at arbejde med menneskerettigheder i kommunerne?
  • Hvad er kommunerne forpligtede til i forhold til at gennemføre menneskerettighederne?
  • Hvilken betydning har de danske kommunalretlige rammer for kommunernes arbejde med menneskerettighederne?

Disse spørgsmål vil både blive belyst abstrakt og konkret, hvor tvangsadoptionsområdet inddrages som case. Forskningen vil hovedsageligt bestå i retsdogmatisk analyse, men vil også anvende andre samfundsvidenskabelige metoder og inddrage erfaringer fra andre lande, bl.a. Sverige og Norge.

Vejleder er professor, ph.d. Michael Gøtze, og bivejleder er seniorforsker, ph.d. Anette Faye Jacobsen v/Institut for Menneskerettigheder. 

ID: 183885358