Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Kristoffer Albris

Kristoffer Albris

Postdoc

  • JUR Centre for international law, Conflict and Crisis

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6A-4-12

    Telefon: +45 35 32 04 85

Min forskning undersøger hvordan naturkatastrofer former samfund og fællesskaber. Jeg er særligt interesseret i hvordan håndteringen af katastrofer og risici udspiller sig mellem myndigheder, borgere og tekniske eksperter. På nuværende tidspunkt fokuserer min forskning på Tyskland, men jeg har tidligere beskæftiget mig med katastrofer og risikohåndtering i Fiji.

Aktuel forskning

Normale Katastrofers Politik: En Etnografisk Undersøgelse af Offentligheder, Undtagelser og Oversvømmelser i Dresden

Mit PhD projekt undersøger de politiske konsekvenser af oversvømmelser i Dresden, Tyskland. Gennem et længerevarende etnografisk feltarbejde, sigter projektet mod at afdække hvordan de store oversvømmelser i 2002 og 2013 har genereret politiske problemstillinger og kontroverser. Projektet er et forsøg på at forstå de sociale, politiske og teknologiske mekanismer hvorved katastrofer ændrer ved konfigurationen af civile fællesskaber og stat-samfunds relationer. Disse er vigtige spørgsmål at stille, ikke mindst for at forstå de udfordringer fremtidens klimaforandringer vil bringe for Europa.

Projektet har tre overordnede analytiske temaer:

1. Oversvømmelser som et offentligt problem, dvs. hvilke former for samfundsmæssige problemstillinger opstår i kølvandet på oversvømmelser, samt hvordan teknologiske og infrastrukturelle løsninger gøres til genstande for politiske kontroverser.

2. Civile netværk i nødsituationer, dvs. hvordan civilsamfundet organiseres i forskellige foreninger og netværk der skal imødegå truslen fra fremtidige oversvømmelser i Dresden, især med henblik på hvordan sociale medier og digitale teknologier spiller en stigende rolle i dette henseende.

3. At leve med ”normale undtagelser”, dvs. hvad det betyder for borgerne at leve med risikoen for oversvømmelser i Dresden og hvordan dette påvirker individers valg i forhold til boligforhold, forsikringer og eksistentiel sikkerhed. 

Projektet er en del af det interdisciplinære projekt Changing Disasters. www.changingdisasters.ku.dk // www.cope.ku.dk

Jeg er også koordinator af DICAN netværket (Disaster and Crisis Anthropology Network), et netværk under EASA (European Association of Social Anthropology).

Primære forskningsområder

Regional specialisering: Centraleuropa (Tyskland); Stillehavet (Fiji)

Tematisk specialisering: katastrofer, risiko, resiliens, usikkerhed, videnskontroverser, klima, science and technology studies, politisk antropologi, miljøantropologi, sociale medier, offentligheder

ID: 49764214