Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Jørn Vestergaard

Jørn Vestergaard

Professor

Primære forskningsområder

Jørn Vestergaard interesserer sig bredt for strafferettens teoretiske og retspolitiske problemstillinger, herunder særligt: 

 • Strafferet, straffeprocesret og straffuldbyrdelsesret
 • Den europæiske arrestordre og lovgivningen om udlevering
 • Terrorismelovgivning
 • Den Internationale Straffedomstol og international strafferet i øvrigt
 • Foranstaltninger over for unge lovovertrædere

Hans aktuelle forskningsinteresser knytter sig bl.a. til lovgivningen om bekæmpelsen af terrorisme, den europæiske arrestordre og reglerne om udlevering, Den Internationale Straffedomstol samt påvirkningen af dansk ret gennem EU-ret og international ret. Desuden har han forsket i emner inden for politiret, sociale uroligheder, foranstaltninger over for unge kriminelle samt bioret og etik.

Jørn Vestergaard har bred erfaring med undervisning og uddannelsesplanlægning, bl.a. fra en periode som studieleder for den juridiske uddannelse. Hans navn ses ofte i forbindelse med formidling af juridiske emner til den brede offentlighed. Han har varetaget en række administrative og ledelsesmæssige opgaver, bl.a. som institutleder. Siden sommeren 2006 har han som prodekan været med i den øverste ledelse for Det Juridiske Fakultet.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jørn Vestergaard underviser i følgende fag:

 • Strafferet og straffeprocesret.
 • International Terrorism and Security Law.

Jørn Vestergaard vejleder bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende indenfor følgende emner:

 • Strafferet (dansk, europæisk og international)
 • Straffeprocesret (dansk, europæisk og international)

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Strafferetlige sanktioner

  Vestergaard, J. 2017 Gjellerup/Gad. 235 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewBog

 2. Udgivet

  Strafferettens påvirkning fra det europæiske Charter om grundlæggende rettigheder: strejftog i et uvejsomt landskab

  Vestergaard, J. 2016 EU’s Charter: I et menneskeretligt krydsfelt. Ersbøll, E. (red.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 133-183 51 s.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 3. Udgivet

  Strafbare agentanklager: om akademisk frihed, journalistisk frihed og ytringsbegrænsninger

  Vestergaard, J. 2016 Festskrift til Jens Peter Christensen. Dahl, B., Jensen, M. H. & Mørup, S. H. (red.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 549-566 18 s.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 4. Udgivet

  Internationale, europæiske og danske regler om fremmedkrigere i terroristers tjeneste

  Vestergaard, J. 2016 Mod og mening: Hyldestskrift til Frederik Harhoff. Motzfeldt, H. M., Schaumburg-Müller, S., Gottrup, R. & Østergaard, K. (red.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 527-554 28 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 5. Udgivet

  Fremmedkrigere i terroristers tjeneste: internationale, europæiske og danske regler om foreign terrorist fighters

  Vestergaard, J. 2016 Robust mandat: juridiske udfordringer ved danske militære missioner i det 21. århundrede. Kessing, P. V. & Laursen, A. (red.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 371-418 48 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 6. Udgivet

  Pre-active Anti-terrorism Legislation: The Case of Denmark

  Vestergaard, J. 2015 I : Scandinavian Studies in Law. 60, s. 407-424 18 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 7. Udgivet

  En kriminalistisk agenthistorie: om forbindelser mellem Københavns Universitet og PET i en kold tid

  Vestergaard, J. 2015 Kriminalistiske pejlinger: Festskrift til Flemming Balvig. Kyvsgaard, B., Vestergaard, J., Holmberg, L. & Elholm, T. (red.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 381-401 21 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 8. Udgivet

  Terrorfremme, bødestraf, rettighedstab, legalitet og ytringsfrihed

  Vestergaard, J. 2014 I : Tidsskrift for Kriminalret. 2014, 4, s. 399-405 7 s., TfK2014.399

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 9. Udgivet

  EU-strafferetten og individets grundlæggende rettigheder

  Vestergaard, J. 2016 I : Tidsskrift for Kriminalret. s. 429-444 16 s., TfK2016.429

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 10. Udgivet

  Forholdet mellem lovgivningsmagten og domstolene

  Vestergaard, J. 29 maj 2017 I : Altinget. 2 s.

  Publikation: FormidlingBidrag til avis - Kronik

 11. Udgivet

  Dommens dag for Blekingegadebanden: en til dels personlig beretning om en skæbnesvanger nævningesag

  Vestergaard, J. 2017 I : UfR ONLINE.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 12. Udgivet

  Arrestordren i sagen Kam

  Vestergaard, J. 2011 Law, History and Culture. Liber Amicorum Ditlev Tamm. Andersen, P., Letto-Vanamo, P., Modéer, K. Å. & Vogt, H. (red.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 855-873 19 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 13. Udgivet

  Arrestordren i sagen Kam

  Vestergaard, J. 2011 I : Tidsskrift for Kriminalret. s. 815-824 10 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 14. Udgivet

  Massemediernes kildebeskyttelse - om ædel afdækning og lusket spin

  Vestergaard, J. 2011 Festskrift till Per Ole Träskmann. Andersson, U., Wong, C. & Örnemark Hansen, H. (red.). Stockholm: Norstedts Juridik AB, s. 517-531 15 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 15. Udgivet

  Massemediernes kildebeskyttelse: bemærkninger i anledning af Lækagesagen

  Vestergaard, J. 2011 I : Tidsskrift for Kriminalret. s. 520-529 10 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 16. Udgivet

  Europæisk Kadi-ret: om terrorfinansiering, indefrysning og menneskerettigheder

  Vestergaard, J. 2010 I : Tidsskrift for Kriminalret. 7, s. 709-726 18 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 17. Udgivet

  Terror Financing - Asset Freezing, Human Rights and the European Legal Order

  Vestergaard, J. 2011 I : New Journal of European Criminal Law. 2, 2, s. 175-200 6 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 18. Udgivet

  Mutual Recognition in Criminal Matters: The Danish Experience

  Vestergaard, J. & Adamo, S. 2009 The future of mutual recognition in criminal matters in the European Union / L'avenir de la Reconnaissance Mutuelle en Matière Pénale dans L'union Européenne. Vernimmen-Van Tiggelen, G., Surano, L. & Weyembergh, A. (red.). Brussels: Éditions de l'Université de Bruxelles (belgisk), s. 147-174 29 s.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 19. Udgivet

  Mutual Recognition in Criminal Matters: The Danish Experience

  Vestergaard, J. & Adamo, S. 2009 I : Scandinavian Studies in Law. 54, s. 431-462 32 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 20. Udgivet

  Illicit Drug Trafficking. Application of Council Framework Decision 2004/757/JHA: National Report Denmark

  Vestergaard, J. 2011 European Criminal Law Academic Network, ECLAN. 20 s.

  Publikation: FormidlingBidrag til rapport

 21. Udgivet

  Om forsknings- og anden videnformidling på det retsvidenskabelige område

  Vestergaard, J. 2010 Ret, Informatik og Samfund: Festskrift til Peter Blume. Henrichsen, C., Rytter, J. E. & Rønsholdt, S. (red.). Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 127-143 17 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 22. Udgivet

  The International Criminal Court: status 1998-2008

  Vestergaard, J. 2009 Festskrift till Suzanne Wennberg. Heuman, L., Leijonhufvud, M. & Norée, A. (red.). Stockholm: Norstedts Juridik AB, s. 447-475 29 s.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 23. Udgivet

  Strafferetlig lovgivning om bekæmpelse af terrorisme.

  Vestergaard, J. 2006 I : Tidsskrift for Kriminalret. 1, s. 2-13

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 24. Udgivet

  Det strafferetlige værn mod terrorisme - nye konventionsforpligtelser mv.

  Vestergaard, J. 2006 I : Tidsskrift for Kriminalret. 4/2006, s. 1

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 25. Udgivet

  Udlevering til strafforfølgning m.v. - Den europæiske arrestordre som udtryk for gensidig anerkendelse

  Vestergaard, J. 2004 Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 627-653

  Publikation: FormidlingBidrag til bog/antologi

 26. Udgivet

  Den Internationale Straffedomstols jurisdiktionskompetence

  Vestergaard, J. 2003 I : Tidsskrift for Kriminalret. nr. 4, s. 222-233

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 27. Udgivet

  Om selvinkriminering efter endelig dom - og lidt om aktieselskabernes dunkle nutidshistorie

  Vestergaard, J. 2003 Jura & historie: Festskrift til Inger Dübeck som forsker. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 489-498

  Publikation: FormidlingBidrag til bog/antologi

 28. Udgivet

  Foranstaltninger i sager om seksuelle overgreb - afgørelseskompetence og sagsbehandling.

  Vestergaard, J. 2006 Idrætsjuristen 2005. Årsskrift for Dansk Idrætsjuridisk Forening.. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 37-77

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 29. Udgivet

  Strafbare seksuelle overgreb i idrætslivet

  Vestergaard, J. 2007 Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Norée, A., Sitte-Durling, C., Zila, J. & Wennberg, S. (red.). Stockholm: Nordstedts Juridik, s. 371-401 31 s.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 30. Udgivet

  The Law on Corporal Punishment of Children in Denmark.

  Vestergaard, J. 2006 Corporal Punishment of Children. A Human Rights Violation.. Transnational Publishers, Inc, s. 180-184

  Publikation: ForskningBidrag til rapport

 31. Udgivet

  Unge kriminelle i strafferetten og socialretten

  Vestergaard, J. 2004 Politik og jura: Festskrift til Ole Espersen. København: Karnov Group, s. 141-164

  Publikation: FormidlingBidrag til bog/antologi

 32. Udgivet

  Den særlige ungdomssanktion

  Vestergaard, J. 2003 I : Tidsskrift for Kriminalret. nr. 1, s. 1-24

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 33. Udgivet

  Flere slags culpa - om god skik og sagkyndig bevis

  Vestergaard, J. 2002 Flores juris et legum: Festskrift til Nils Jareborg. Uppsala: Iustus förlag, s. 671-701

  Publikation: FormidlingBidrag til bog/antologi

 34. Udgivet

  Prøveløsladelse efter to tredjedels tid: Regelmæssig afkortning af fængselstraffen?

  Vestergaard, J. 2001 Nytter det? Mosaik om kriminalforsorg og kriminalpolitik. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 171-195

  Publikation: ForskningBidrag til rapport

 35. Udgivet

  Medical Aid in Dying under Danish Law

  Vestergaard, J. 2001 I : European Journal of Health Law. Vol. 7, no. 4, s. 405-425

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 36. Udgivet

  Dommerkvalifikationer - i byretter og kredsretter

  Vestergaard, J. 2000 I : Tidsskrift for Groenlands Retsvaesen. årg. 35, nr. 2, s. 45-61

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 37. Udgivet

  Foranstaltninger over for lovovertrædere med nedsat forstandsevne

  Vestergaard, J. 1998 "Med lov..." Retsvidenskabelige betragtninger i anledning af Vagn Greves 60 års fødselsdag.. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 307-330

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 38. Udgivet

  The Danish Mental Health Act of 1989: Psychiatric Discretion and the New Legalism

  Vestergaard, J. 1994 I : International Journal of Law and Psychiatry. Vol. 17, No. 2, s. 191-210

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

 39. Udgivet

  Criminal Participation in Danish Law: Uniformity Unlimited?

  Vestergaard, J. 1992 Criminal Law Theory in Transition. Helsinki: Finnish Lawyers Publication Compagny, s. 475-490

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 40. Udgivet

  Ungdomskontrakter

  Vestergaard, J. 1991 I : Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat. nr. 13-14, s. 23-36

  Publikation: ForskningTidsskriftartikel

Udvalgte aktiviteter

 1. European Criminal Law Academic Network (ECLAN) (Ekstern organisation)

  Vestergaard, J. (Medlem)
  1 jan. 2004 → …

  Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af forskningsnetværk

 2. International Association of Penal Law, AIDP (Ekstern organisation)

  Vestergaard, J. (Bestyrelsesmedlem)
  2011 → …

  Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af forskningsnetværk

 3. Styregruppen for satsningsområdet Europaforskning (EURECO), KU (Ekstern organisation)

  Vestergaard, J. (Bestyrelsesmedlem)
  2008 → …

  Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af udvalg, råd og nævn

 4. PsykiatriFonden (Ekstern organisation)

  Vestergaard, J. (Medlem)
  2009

  Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation

 5. Center for etik og ret (Ekstern organisation)

  Vestergaard, J. (Medlem)
  1 jan. 2000 → …

  Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation

 6. Det Etiske Råd (Ekstern organisation)

  Vestergaard, J. (Medlem)
  1 jan. 199331 dec. 1998

  Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af udvalg, råd og nævn

 7. Fredsfonden (Ekstern organisation)

  Vestergaard, J. (Medlem)
  1 jan. 199631 dec. 2001

  Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation

???prizes_activities???

 1. SIND-Samfunds Pris

  Jørn Vestergaard (Modtager), 1 sep. 1998

  Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

ID: 4434