Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Mads Bryde Andersen

Mads Bryde Andersen

Professor

Primære forskningsområder

Mads Bryde Andersen interesserer sig for brede dele af formueretlige og procesretlige discipliner, herunder særlig aftaleret, obligationsret, it-ret, immaterialret, pensionsret, advokatret og voldgiftsret. Foruden en omfattende produktion af tidsskriftsartikler og forskellige bogværker har han bl.a. forfattet omfattende lærebogsværker inden for

  • Aftaleret (herunder med trilogien Aftaleretten, der omfatter bind I: Grundlæggende aftaleret, hvis 4. udgave udkom i 2013, bind II: Praktisk aftaleret, hvis 3. udgave udkom i 2009, og bind III: Enkelte transaktioner, hvis 2. udgave udkom i 2011)
  • Advokatret (herunder med monografien, Advokatretten fra 2005)
  • It-ret (herunder med lærebogen IT-retten, hvis 2. udgave udkom i 2005)
  • Obligationsret (herunder med Lærebog i Obligationsret I, s.m. Joseph Lookofsky, 3. udgave 2010)
  • Pensionsret (herunder med monografien Dansk Pensionsret, hvis 1. udgave udkom i 2013)

Aktuel forskning

Mads Bryde Andersen er for tiden ved færdiggøre en ny udgave af sin bog Praktisk Aftaleret.  Sideløbende hermed er han ved at færdiggøre en første udgave af en håndbogsfremstilling om Advokatens færdigheder. Han  arbejder også med andre artikler om forskellige spørgsmål inden for sine forskellige interesseområder. To af disse artikler indgår i et jubilæumsskrift om de nordiske aftalelove, der udkommer i maj 2015, og som Mads Bryde Andersen er med til at redigere.

Undervisnings- og vejledningsområder

Mads Bryde Andersen underviser for tiden i følgende fag:

  • Pensionsret
  • Praktisk aftaleret

Mads Bryde Andersen er fakultetets specialevejleder og vejleder derfor kandidat- og ph.d.-studerende inden for hele sit forskningsområde. 

ID: 5138