Forskeres ytrings- og forskningsfrihed i Danmark - hvad betyder det for dig? – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Arrangementer > 2018 > Forskeres ytrings- og ...

Forskeres ytrings- og forskningsfrihed i Danmark - hvad betyder det for dig?

Åben UNESCO Chair foredragsrække

Har politikerne en forpligtelse til at lære af og lytte til forskningen? Bør ikke-eksperter være med til at sætte den forskningspolitiske dagsorden? Og har den menige dansker selv et ansvar for at sætte sig ind i, hvad der sker i forskningens verden?

Disse er blot nogle af de spørgsmål, som vi vil tage op og diskutere til dette første arrangement i Professor Helle Porsdams UNESCO Chair foredragsrække.

Denne serie af åbne foredrag er organiseret i samarbejde med Den danske
UNESCO-nationalkommission samt Information. Foredragsrækken vil debattere videnskabs-, forsknings- og universitetets rolle i vores samfund. Der vil være foredrag en gang i semestret.

Talere:

  • Heine Andersen, Professor, Københavns Universitet
  • Henrik Dahl, Medlem af Folketinget, Liberal Alliance
  • Stiig Markager, Professor, Aarhus Universitet
  • Arun Micheelsen, Chief Market Researcher, DLI Market Intelligence
  • Helle Porsdam, Professor, Københavns Universitet
  • Mette Reissmann, Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Program:

17.00 - 17.10 Velkommen v. Lykke Friis 
17.10 - 17.30 ‘Right to Science’ v. Helle Porsdam
17.30 - 17.45 Paneldebat v. Heine Andersen, Mette Reissmann og Henrik Dahl
17.45 - 18.00 Paneldebat v. Arun Micheelsen, Mette Reissmann og Henrik Dahl
18.00 - 18.15 Paneldebat v. Stiig Markager, Mette Reissmann og Henrik Dahl
18.15 - 18.25 Spørgsmål fra salen
18.25 - 18.30 Afrunding og tak for i dag

 

Tilmelding:
Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 19. marts 2018 kl. 12.00 via denne tilmeldingsform.

Spørgsmål om arrangementet bedes rettet til Malene Vinberg Johansen på e-mail: malene.vinberg.johansen@jur.ku.dk