Medlemsmøde i Juridisk Forening – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Arrangementer > 2018 > Medlemsmøde i Juridisk...

Medlemsmøde i Juridisk Forening

Juridisk Forening

indkalder til medlemsmøde

mandag den 29. januar 2018, kl. 17.00 (præcis) hos

Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup

over emnet

Bør mulige skandalesager udredes gennem parlamentariske høringer?

Det diskuteres for tiden, om der som supplement og alternativ til bl.a. under- søgelseskommissioner bør skabes mulighed for parlamentariske høringer til udredning af mulige ”skandalesager”. En sådan ordning kendes bl.a. i Norge.

Men hvordan skal man i dansk sammenhæng afveje hensynet til Folketingets ønske om effektive undersøgelsesredskaber over for hensynet til f.eks. det principielle forhold mellem Folketing, regering og embedsværk og til de invol- verede embedsmænds retssikkerhed? Og hvordan skal parlamentariske hørin- ger i givet fald gennemføres?

Disse og andre spørgsmål vil blive belyst i en paneldiskussion med oplæg af forhenværende minister, MF Bertel Haarder, direktør og formand for Offentlige Chefer i Djøf, Henning Thiesen og advokat Lars Kjeldsen.

Mødet ledes af Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. Efter foredraget er Horten vært for en let buffetservering.

Yderligere praktiske oplysninger i forbindelse med møde i Juridisk Forening den 29. januar 2018 (pdf)

Med venlig hilsen
Mads Bryde Andersen