Medlemsmøde i Juridisk Forening – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Arrangementer > 2017 > Medlemsmøde i Juridisk...

Medlemsmøde i Juridisk Forening

 JURIDISK FORENING

indkalder til medlemsmøde over emnet

Intelligente it-værktøjer i advokatvirksomhed: Muligheder,  begrænsninger, fremtidsudsigter 

mandag den 25. september 2017, kl. 16.00 (præcis)
hos

Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø. 

NB: Udvidet møde – tilmelding  nødvendig, se nedenfor 

Program:

16.00-16.45: Generelt om digitalisering af juridiske arbejdsopgaver: Intelli- gente robotter, beslutningsstøttesystemer, blockchain-løsninger og smart contracts. Hvor er vi i dag og om 10 år? ved professor, ph.d. René Franz Hen- schel, Aarhus Universitet.

16:45-17.00: Intelligente søgeværktøjer og virtuel sagshåndtering – en kon- kret case, ved head of digital transformation Nichlas Brødegaard Resch, Kar-  nov Group.

17.00-17.15: E-discovery-systemer og digital efterforskning af data i privat besiddelse, ved advokat Hans Jakob  Folker, Kromann Reumert.

17.15-17.45: Pause med let buffetservering.

17.45-18.15: På hvilken måde påvirker den nye teknologi fremtidens advokat- virksomhed? ved doktorand, fhv. advokat, Charlotta Kronblad, Chalmars Tek- niska Högskola, Göteborg.

18.15-18.45: Paneldiskussion med salen og dagens oplægsholdere. Ordstyrer: Professor, dr.jur. Mads Bryde  Andersen.

Af hensyn til værtsstedet kræver deltagelse i  mødet  forudgående tilmelding ved email til Marianne N. Skov på mns@plesner.com senest torsdag den 21. september med angivelse af

(1)    Navn og titel
(2)    Arbejdssted
(3)    Om kursusbevis ønsket udstedt (for advokater og advokatfuldmægtige).

-----oo0oo-----

Som grundlag for mødet vil foreligge et kursusmateriale, der på kursusdagen   vil være tilgængeligt fra foreningens hjemmeside på http://www.juridisk-forening.dk/

Med  venlig  hilsen på bestyrelsens vegne

Mads Bryde Andersen
formand