Doktorforsvar ved lektor Andreas Bloch Ehlers – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Arrangementer > 2017 > Doktorforsvar ved lekt...

Doktorforsvar ved lektor Andreas Bloch Ehlers

Det Juridiske Fakultet indbyder til doktorforsvar med efterfølgende reception. Alle er velkomne.

Den 9. juni 2017 kl. 13.00 forsvarer lektor Andreas Bloch Ehlers den juridiske doktorgrad med sin afhandling:

Kausalitetskravet i personskadeerstatningsretten

Tid: Fredag, den 9. juni 2017 kl. 13.00 med efterfølgende reception

Sted: Alf Ross Auditoriet 9A-3-01, Njalsgade 76, 3. sal, 2300 København S

Officielle opponenter: Professor Vibe Ulfbeck, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og professor Bjarte Askeland, Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen

Afhandlingen kan afhentes eller bestilles hos Sharon O’Carroll Khan, Njalsgade 76, 3. sal, lokale 6B-3-10, kontakt: sharon.khan@jur.ku.dk

Forsvaret afholdes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 750 af 14. august 1996 om doktorgrader.

Eventuelle uofficielle opponenter bedes kontakte dekan Jacob Graff Nielsen (dekan@jur.ku.dk) senest den 8. juni kl. 12.00.

Program

13.00 – 13.10 Åbning af forsvar
v/ dekan Jacob Graff Nielsen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
13.10 –
Forsvar af afhandlingen Kausalitetskravet i personskadeerstatningsretten
Efter forsvaret Reception i mødelokale 6B-3-04, Njalsgade 76, 3. sal, 2300 København S.

Forsvaret kan vare op til 6 timer.

Formålet med afhandlingen er at klargøre, hvordan kausalitetskravet udlægges i personskadeerstatningsretten.

Spørgsmålet om, hvornår noget kan siges at have forårsaget noget andet, har alle dage optaget mennesket. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at man i hvert fald siden antikken har beskæftiget sig hermed i snart sagt alle videnskabelige fora, herunder filosofien, fysikken, lægevidenskaben og juraen. Den brede interesse for at studere kausalitet er langtfra overraskende, idet bestemmelsen af, hvordan et eller andet er blevet til, har en naturlig plads i enhver videnskab. I juraen beskæftiger man sig i et eller andet omfang med kausalitet på snart sagt alle områder, herunder særligt strafferetten og erstatningsretten. Der er flere grunde til, at kausalitet er så væsentlig i juridisk sammenhæng, men den vigtigste er formentlig, at det er vanskeligt at forestille sig, at en person kan gøres ansvarlig for noget, uden der foreligger kausalitet. I erstatningsretten, herunder personskadeerstatningsretten, kommer det til udtryk ved, at der altid skal være kausalitet mellem skadevolders handling eller undladelse og den indtrådte skade, førend der kan statueres et ansvar. Dermed udgør kausalitetskravet formentlig det mest grundlæggende krav i erstatningsretten. Til trods herfor er det i flere henseender uklart, hvad der ligger i kravet om kausalitet, hvilket er problematisk og utilfredsstillende såvel teoretisk som praktisk. I sidstnævnte henseende er det fx utilfredsstillende for de mange tusinde personer, der hvert år pådrager sig personskade, idet der er vanskeligt for dem at afgøre, om de har krav på erstatning eller godtgørelse. Endvidere gør uklarhederne det vanskeligt for såvel domstolene som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen at afgøre en stor del af sagerne om personskade.

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig via denne tilmeldingsformular senest mandag den 6. juni 2017 kl. 12.00.